Συζήτηση Επίκαιρης Επερώτησης αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)(15.07.2011)