Συζήτηση Επ.Επερ.Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών, σχετικά με τα προβλήματα των Ελλήνων παλιννοστούντων.(22.07.2011)