Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ‘Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων'(11.05.2011)