Συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριό(02.09.2010)