Ερώτηση-Κλοπές καλωδίων στις γραμμές του ΟΣΕ(10.05.2011)