Συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, από το Τουρκικό κράτος 22.7.2020