Ο Σ. Αναστασιάδης στον Ρ/Σ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΒΡΟΧΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 30.7.2020