Συνεδριάσεις επιτροπών εκλογικού αγώνα – (12/6/2012)