Συνεδριάσεις Επιτροπών Εκλογικού Αγώνα – (06.06.2012)