Συνάντηση  Σ. Αναστασιάδη – Λεωνίδα Ραπτάκη και  Στέφαν Πάππα  στη Θεσσαλονίκη 27.10.2021