Συνάντηση με τον Πρόεδρο και και τα μέλη του Προεδρείου της Δ.Ε.Ε.Ε.Μ, “ΟΜΟΝΟΙΑ” 19.10.2018