Αναστασιάδης σε Τριανταφυλλίδη: Για ποια πεπραγμένα να μιλήσουμε ,18.10.2018