Συλλυπητήρια του Σ. Αναστασιάδη  για την απώλεια του Πωλ Σαρμπάνη 8.12.2020