Στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Σάββας Αναστασιάδης, 03.03.2017