Γαλάζια σύναξη με ένα ποτήρι κρασί για Σάββα Αναστασιάδη, 01.03.2017