Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών Θεσσαλονίκης-Επαγγελματική Αποκατάσταση των μελών του.(11-10-2010)