ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΠΩΣ ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΜΕ 21.4.2022