“ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ” Άρθρο στην εφημερίδα DELTAPRESS -Απρίλιος 2022