ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟ MARKET PASS» 22.12.2022