Εισήγηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, με θέμα ημερήσιας διάταξης, την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από α) τον Πρόεδρο και μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.) και β) το Προεδρείο και μέλη του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, για τις δραστηριότητές τους 7.12.2022