Σάββας Αναστασιάδης: Κοινό σημείο αναφοράς μας η προσπάθεια διατήρησης της εθνικής συνείδησης 5.11.2019