Η εισήγησή μου κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, με θέμα ημερήσιας διάταξης την ενημέρωση από το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης για τον προγραμματισμό των δράσεων και τις δραστηριότητες του Δικτύου. 5 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:15΄