Σάββας Αναστασιάδης: Δεν υπάρχουν αυτονόητα στην Αλβανία, 05.12.2016