Σ/Ν Υπουργείου Περιβάλλοντος-Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής(18-05-2010)