Επερώτηση αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ΦωτοβολταΊκά Συστήματα(19-04-2010)