Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ” Ελεύθερος Τύπος” .2.2021