Ομιλία στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης: «Α. Ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών και την Ομογένεια γενικότερα και Β. Εορτασμός του επετειακού έτους 2021.» 10.2.2021