Σ. Αναστασιάδης: Ιστορική η απόφαση για την ψήφο των Αποδήμων 12.12.2019