Η ομιλία μου στην Ολομέλεια- Σ/Ν «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 13.12.2019