Σ. Αναστασιάδης: Είστε οι καταλληλότεροι για να κρατήσετε ζωντανή τη φλόγα του ελληνισμού στα πέρατα της γης 4.12.2019