Η ομιλία μου κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Ιατρική στη Διασπορά και Συνεργασία με Ελληνικά Πανεπιστήμια» 4.12.2019