Σ. Αναστασιάδης :  Ατομική ευθύνη, το όπλο μας κατά του Κορωνοϊού 27.10.2020