Επιστολή προς τους κ. κ Υπουργούς Yποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης ,Εσωτερικών- Κοινοποίηση: Προς τον Δήμο Βόλβης, 29.06.2018