ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΥ “ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ” ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019