Ομιλία στην πολιτική εκδήλωση στο Βασιλούδι 11 Ιουλίου 2022