Εισήγηση στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς με θέμα ημερήσιας διάταξης την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από προσφυγικούς συλλόγους του Δήμου Λαγκαδά με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή 7.7.2022.