Ομιλία στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς,, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Σύλλογο Τενεδίων «Ο Τέννης» και από τον Σύλλογο Απανταχού Τενεδίων «Το Κοινόν των Τενεδίων» σχετικά με τις δραστηριότητές τους» 20.10.2021