Ομιλία-Σ/Ν Υπ. Υποδομών-Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις-Κατ άρθρο(03.04.2012)