Δελτίο Τύπου-Οι θέσεις του Βουλευτή για τα θέμα των ΤΑΞΙ(06.04.2012)