ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 22.1.2023