ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ» ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023