Μετάταξη των εκπαιδευτικών που είναι σε διαθεσιμότητα.