Ερώτηση-Άδεια εγκρίσεως κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων για καλλιέργεια ρυζιού