Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση στο Ωραιόκαστρο, 06.11.2017