Αναφορά με θέμα:Ν.4368/2016 και η προβληματική εφαρμογή του στο ΠΓΝΙ, 30.10.2017