ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 24.2.2022