Εισήγηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από προσφυγικούς- πολιτιστικούς συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού για την καταγωγή των προγόνων τους, τις παραδόσεις, τα έθιμα, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή. 23.2.2023