ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2021