Η ομιλία μου στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς με θέμα: «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση – Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στα Κοινοβούλια και τους Δήμους των χωρών, όπου υπάρχουν εκλεγμένα μέλη ελληνικής καταγωγής» 18.6.2020