Καθυστέρηση ανέγερσης της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου στη Νέα Υόρκη.(30-07-2010)